Reiki


Reiki is de Japanse term voor universele levensenergie, in andere culturen ook wel bekend onder de naam Chi, Achpan, Prana enz... Het is de energie die zorgt voor groei en genezing van alles wat leeft. Zieke of vermoeide mensen, planten en dieren hebben een tekort aan die energie.


Tijdens een behandeling
  laat iemand die een Reiki-cursus heeft gedaan deze energie door zich heen stromen naar de ander tot diens energiegebrek is opgeheven, zodat deze zich weer kan gaan herstellen.

Reiki werkt zowel op het lichaam als op de geest. Niet alleen de genezing van het lichaam wordt door Reiki gesteund, het helpt ook om negatieve gedachtenpatronen en emoties los te laten en te verwerken, waarna het positieve kan gaan groeien..
Reiki ondersteunt degene die behandeld wordt bij wat op dat moment voor hem of haar belangrijk is en is daardoor nooit strijdig met andere, al dan niet reguliere, behandelwijzen.

In de tweede helft van de vorige eeuw realiseerde dr. Usui, de herontdekker van deze natuurlijke geneeswijze, zich dat hij door het geven van behandelingen weliswaar in staat was om zijn patiënten te genezen, maar dat deze mensen dan vaak vroeger of laat weer met dezelfde (of een andere) kwaal opnieuw zijn hulp nodig hadden. Voor hem was dat aanleiding om een korte cursus te ontwikkelen waarin hij mensen leerde met Reiki om te gaan zodat ze dit zichzelf en anderen konden geven en niet langer afhankelijk waren van zijn behandelingen. Hiermee gaf hij ook aan dat een ieder zelf de verantwoording had voor zijn eigen welzijn.